30.09 – 30.12.2017 Museum of Photography in Kraków
Authors
PROJEKTANT AR DESIGNER AR
PROJEKTANT projekt graficzny materiałów promocyjnych, projekt strony internetowej, DTP DESIGNER advertising material design, website design, DTP
Partner: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Maja Biskupska Julia Błaszczak
kierownictwo produkcji projektu executive management
kURATOR KOORDYNATOR CURATOR COORDINATOR
Jan Duda Bartosz Flak
PROJEKTANT projekt aranżacji wystawy, projekt okładki publikacji, DTP, animacje DESIGNER cover design, DTP, animations, exhibition design
PROJEKTANT projekt i skład publikacji designer publication graphic design, typesetting
Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska
PROJEKTANT projekt i skład publikacji, projekt okładki publikacji, projekt materiałów promocyjnych, identyfikacja wizualna DESIGNER publication graphic design, typesetting, cover design, advertising material design,visual identity
PROJEKTANT DTP, animacje DESIGNER DTP, animations
Barbara Krajewska Michał Mierzejewski
projektant DTP designer DTP
kURATOR CURATOR
Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec
projektant projekcja interaktywna designer interactive projection
LIDER ZESPOŁU PROJEKTOWEGO projekt aranżacji wystawy i publikacji HEAD DESIGNER exhibition and publication design
Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka
KOORDYNATOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO COORDINATOR OF DESIGNERS
Klaudiusz Ślusarczyk
Museum of Photography in Kraków
Authors
Maja Biskupska Julia Błaszczak
Jan Duda Bartosz Flak
Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska
Barbara Krajewska Michał Mierzejewski
Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec
Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka
Klaudiusz Ślusarczyk
Authors
Maja Biskupska Julia Błaszczak
Jan Duda Bartosz Flak
Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska
Barbara Krajewska Michał Mierzejewski
Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec
Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka
Klaudiusz Ślusarczyk
Authors
Maja Biskupska Julia Błaszczak
Jan Duda Bartosz Flak
Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska
Barbara Krajewska Michał Mierzejewski
Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec
Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka
Klaudiusz Ślusarczyk
Authors
Maja Biskupska Julia Błaszczak
Jan Duda Bartosz Flak
Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska
Barbara Krajewska Michał Mierzejewski
Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec
Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka
Klaudiusz Ślusarczyk
  •  

    InfoExhibitionExpositionVernissageAuthorsPublicationNew MediaContact
Authors Maja Biskupska Julia Błaszczak Jan Duda Bartosz Flak Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska Barbara Krajewska Michał Mierzejewski Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka Klaudiusz Ślusarczyk
  • InfoExhibitionExpositionVernissageAuthorsPublicationNew MediaContact
Authors Maja Biskupska Julia Błaszczak Jan Duda Bartosz Flak Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska Barbara Krajewska Michał Mierzejewski Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka Klaudiusz Ślusarczyk
  • InfoExhibitionExpositionVernissageAuthorsPublicationNew MediaContact
Authors
Maja Biskupska Julia Błaszczak Jan Duda Bartosz Flak Aleksandra Hojszyk Marta Kamieńska Barbara Krajewska Michał Mierzejewski Rozanna Misiurewicz Marta Miskowiec Marta Myszewska prof. Ewa Satalecka Klaudiusz Ślusarczyk